دانلود رایگان سریال می خواهم زنده بمانم قسمت4

… ::: دانلود رایگان سریال می خواهم زنده بمانم قسمت4 به کارگردانی شهرام شاه حسینی ::: …

نادر برای جلوگیری از اعدامِ همایون نقشه ی جدید و بسیار خطرناکی را طرح ریزی، اجرا و همه را غافل گیر می کند.

از طرف دیگر مفتاح که متوجه شده کاوه می خواسته خودش را معرفی کند، به خانه ی اصلان می آید…


دانلود رایگان

دانلود رایگان سریال می خواهم زنده بمانم قسمت3

… ::: دانلود رایگان سریال می خواهم زنده بمانم قسمت3 به کارگردانی شهرام شاه حسینی ::: …

کاوه که از حکمِ اعدامِ قریب الوقوعِ همایون به هم ریخته تصمیم خطرناکی می گیرد تا اجرایش کند.

از طرفی شایگان وقتی می بیند هما در تکاپو برای فراهم کردن مبلغ مورد نیازش به هر دری می زند، از هما می خواهد تا …


دانلود رایگان

دانلود رایگان سریال می خواهم زنده بمانم قسمت2

… ::: دانلود رایگان سریال می خواهم زنده بمانم قسمت2 به کارگردانی شهرام شاه حسینی ::: …

هما به سراغ امیر شایگان رفته تا برای آزادی پدرش به او کمک کند.

هما مجبور است در مدت زمان کمی خواسته ی شایگان در قبال آزادی پدرش اجابت کند. در این مسیر، نادر علی رغم مخالفتش سعی میکند به او کمک کند…


دانلود رایگان

دانلود رایگان سریال می خواهم زنده بمانم قسمت1

… ::: دانلود رایگان سریال می خواهم زنده بمانم قسمت1 به کارگردانی شهرام شاه حسینی ::: …

هما حقی و نامزدش به همراهِ خانواده حقی آماده می شوند تا برای شب تولدِ همایون حقی

پدرِ خانواده او را غافل گیر کنند. اما با رسیدن پدر، همه ی خانواده غافل گیر می شوند و…


دانلود رایگان