انیمیشن باب اسفنجی: آزمایش سلامتی

… ::: انیمیشن باب اسفنجی: آزمایش سلامتی SpongeBob: The Check Up ::: …

در این قسمت از انیمیشن جذاب باب اسفنجی شلوار مکعبی، باب و دوستانش وارد یک چالش جدید میشوند.

قرار است از تمام کارکنان رستوران خرچنگ آزمایش سلامت گرفته شود و آقای خرچنگ بخاطر استرس های زیاد از انجام آزمایش صرف نظر می کند تا این که…


دانلود رایگان