سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 9

… ::: دانلود رایگان سریال می خواهم زنده بمانم قسمت 9 به کارگردانی شهرام شاه حسینی ::: …

امیر شایگان به دستور حاج حسام افشار به شمال می رود تا از او خبرِ ریاستش را بشنود.

زهره افشار برای شایگان تدارکاتی دیده تا غافلگیرش کند. فرخی و نادر به سراغ هما می روند تا از او بخواهند …


دانلود رایگان

دانلود رایگان سریال می خواهم زنده بمانم قسمت1

… ::: دانلود رایگان سریال می خواهم زنده بمانم قسمت1 به کارگردانی شهرام شاه حسینی ::: …

هما حقی و نامزدش به همراهِ خانواده حقی آماده می شوند تا برای شب تولدِ همایون حقی

پدرِ خانواده او را غافل گیر کنند. اما با رسیدن پدر، همه ی خانواده غافل گیر می شوند و…


دانلود رایگان