دانلود رایگان سریال ملکه گدایان قسمت 7

دانلود رایگان سریال ملکه گدایان قسمت 7 به کارگردانی حسین سهیلی زاده ::: …

البرز و آریا در خیریه به یکدیگر رسیده اند و انگار هیچکدام از هویت دیگری اطلاعی ندارند،

افرا هم به دستور ملکه برای گدایی کردن از شبیر نوزاد گرفته و راهی چهارراه شده است که درگیر یک ماجرای غافلگیر کننده می شود و…


دانلود رایگان

دانلود رایگان سریال ملکه گدایان قسمت 6

دانلود رایگان سریال ملکه گدایان قسمت 6 به کارگردانی حسین سهیلی زاده ::: …

لعیا مادر آریاست و خواهرِ خورشید اما نه البرز از این قضیه خبر دارد نه افرا!

کلافِ روابط آدم ها پیچیده تر می شود که شبیر هم از راه می رسد و…


دانلود رایگان

دانلود رایگان سریال ملکه گدایان قسمت 5

دانلود رایگان سریال ملکه گدایان قسمت 5 به کارگردانی حسین سهیلی زاده ::: …

خسرو به هوش آمده است و البرز در پی کشف هویت خود می خواهد به او متوسل شود

که پارسا کماکان مانع او می شود. همه چیز گره خورده است که لعیا از راه می رسد …


دانلود رایگان

دانلود رایگان سریال ملکه گدایان قسمت چهارم

دانلود رایگان سریال ملکه گدایان قسمت چهارم به کارگردانی حسین سهیلی زاده ::: …

سارا به البرز گفته که خورشید ملکه است و همه توطئه ها زیر سر مادر است، البرز اما باور ندارد و به دنبال کشف نشانه های محکم تری است.

در این میان آزمایش DNA می تواند گره های این سردرگمی را باز کند…


دانلود رایگان