دانلود رایگان سریال می خواهم زنده بمانم قسمت4

… ::: دانلود رایگان سریال می خواهم زنده بمانم قسمت4 به کارگردانی شهرام شاه حسینی ::: …

نادر برای جلوگیری از اعدامِ همایون نقشه ی جدید و بسیار خطرناکی را طرح ریزی، اجرا و همه را غافل گیر می کند.

از طرف دیگر مفتاح که متوجه شده کاوه می خواسته خودش را معرفی کند، به خانه ی اصلان می آید…


دانلود رایگان